JAVNI POZIV GRAĐANIMA ZA DOSTAVU PODATAKA O GRAĐEVINAMA KOJE SADRŽE AZBEST

Sadržaj

Općina Bebrina  poziva sve vlasnike / korisnike građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal (kuće, pomoćni objekti, poljoprivredni i gospodarski objekti i sl.) da dostave podatke o lokacijama tih građevina, kao i podatke o procjeni količine, vrste i stanju materijala za koje je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Općina Bebrina podatke o građevinama koje sadrže azbest prikuplja temeljem članka 18. stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ br. 69/16) te ih je obvezan dostaviti  Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prema navedenom Pravilniku, vlasnici, odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, dužni su odazvati se pozivu i dostaviti zatražene podatke do 31. prosinca 2019. godine, a sve s ciljem planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

Podatke možete dostavit putem:

  1. Prijavnog obrasca „Prijava građevina u kojima se nalazi azbest“

Popunjeni i potpisani obrasci mogu se dostaviti osobno ili potem pošte u općinu Bebrina:

  • na adresi Bebrina 83, 35 254 Bebrina,
  • elektroničkim putem na e-mail: opcina@bebrina.hr

Pozivamo Vas stoga da se dostavom podataka o građevini koja sadrži azbest, a kojoj ste vlasnik/korisnik, uključite u planiranje sustava gospodarenja otpadom jer pravilnim i savjesnim gospodarenjem otpadom doprinosimo očuvanju okoliša i našeg zdravlja.

OBRAZAC:

Obrazac-za-prijavu

 

Skip to content