Javni poziv na dostavu prijedloga za Proračun Općine Bebrina za 2019. godinu

Sadržaj

U pripremi je izrada prijedloga Proračuna Općine Bebrina za 2019. godinu. Želja nam je u proces kreiranja Proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bi Proračun bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za našu Općinu.

Stoga, pozivamo sve zainteresirane da dostave svoje prijedloge i sugestije u svezi izrade Proračuna Općine Bebrina za 2019. godinu te na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna.

Rok za dostavu prijedloga je 30.11. 2018. godine. Prijedlozi se mogu predati u pisarnici Općine ili uputiti poštom na adresu: Općina Bebrina, Bebrina 81, 35254 Bebrina ili poslati elektronskom poštom na adresu: opcina@bebrina.hr.

 

Skip to content