Javni poziv nositeljima prava na nekretninama u k.o. Stupnički Kuti, k.o. Kaniža i k.o. Dubočac

Sadržaj

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste

  • “Rastici – Gušće” u naselju Stupnički Kuti, k.o. Stupnički Kuti,
  • “Kiševine – Gaj” u naselju Kaniža, k.o. Kaniža, i
  • “Frast – Struga” u naselju Dubočac, k.o. Dubočac,

da Općina Bebrina kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u navedenim katastarskim općinama. Radovi započinju dana 20. studenog 2017. godine i od toga datuma Općina Bebrina započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja 22. studenog 2017. godine od 08:00 – 10:00 sati u zgradi Općine Bebrina u Bebrini.

KLASA: 363-01/17- 01/33
URBROJ: 2178/02-01- 17-50

 

Općinski načelnik
Ivan Brzić mag.ing.silv.univ.spec

Skip to content