Javni poziv za dostavu zahtjeva za isplatu novčane naknade studentima s područja općine Bebrina

Sadržaj

Temeljem članka 3. Odluke o isplati novčane naknade studentima s područja općine Bebrina (“Glasnik Općine Bebrina” broj 2/2019), Općinski načelnik općine Bebrina objavljuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE

ZAHTJEVA ZA ISPLATU NAKNADE

Općinsko vijeće općine Bebrina usvojilo je na svojoj 25. sjednici Odluku o isplati novčane naknade studentima s područja općine Bebrina kojom se odobrava isplata novčane naknade redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Bebrina. Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Bebrina. Novčana naknada iznosi 1.000,00 kuna i isplaćuje se jednom tijekom akademske godine 2019./2020.

Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev studenta. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bebrina neposredno u pisarnicu upravnog odjela ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga.  U zahtjevu je podnositelj dužan navesti podatke o studentu i oznaku upisane akademske godine.

 Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje traženog prava i to:

  • kopiju osobne iskaznice,
  • kopiju tekućeg računa ili žiro na koji će se isplatiti naknada,
  • potvrdu fakulteta o statusu studenta,

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. veljače 2020. godine. 

Prilog:

Javni poziv

Zahtjev za isplatu naknade studentima

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec.

 

 

Skip to content