Javni poziv za upis djece u predškolu u pedagoškoj godini 2018./2019.

Sadržaj

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj NN 10/97, 107/07, 94/13.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.) Upravno vijeće ustanove Dječji vrić „Ivančica Oriovac“ objavljuje:

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2018./2019.

PEDAGOŠKU GODINU

 

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje javni poziv za upis djece u:

Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2012. god. do 31.03.2013. godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
  • Preslike osobnih iskaznica roditelja
  • Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  • Preslika kartona imunizacije
  • Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se do 14. rujna 2018. u Općini prebivališta djeteta.

Očekivani početak trajanja programa predškole je listopad 2018. ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“.

Prilozi:

Javni poziv za upis djece u predškolu

Zahtjev za upis djeteta u program predškole

 

Izvor fotografije:https://www.google.hr/search?q=pred%C5%A1kola&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSx6amlp7dAhVuwAIHHZSvBeIQ_AUICigB&biw=1920&bih=943#imgrc=6J69fD1MTU8k4M:
Skip to content