Javni poziv za upis djece u program predškole 2017./18.

Dječji vrtić Ivančica Oriovac

Sadržaj

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić “Ivančica Oriovac” objavljuje javni poziv za upis djece u program predškole za djecu rođenu od 1. travnja 2011. godine do 31. ožujka 2012. godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
  • preslike osobnih iskaznica roditelja
  • potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  • preslika kartona imunizacije
  • nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se do 22. listopada 2017. u Općini prebivališta djeteta.

Program predškole započeti će s provedbom sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Ivančica Oriovac”.

Dječji vrtić “Ivančica Oriovac”

 

PRILOZI

Zahtjev za upis u predškolu

Skip to content