Javni poziv za upis djece u program predškole za 2019./2020. pedagošku godinu

Dječji vrtić Ivančica Oriovac

Sadržaj

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić “Ivančica Oriovac” objavljuje javni poziv za upis djece u Program predškole za djecu rođenu od 1.4.2013. godine do 31.3.2014. godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja na upis djece u program predškole.

PRILOZI

Tekst javnog poziva

Zahtjev za upis djeteta Oriovac

Privola roditelja

Skip to content