JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU

Dječji vrtić Ivančica Oriovac

Sadržaj

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Ivančica Oriovac“ objavljuje javni poziv za upis djece u Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2014. god. do 31.03.2015. godine

Pozivaju se roditelji predškolske djece u općinama Bebrina i Donji Andrijevci koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)
  • Preslike osobnih iskaznica roditelja
  • Potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
  • Preslika kartona imunizacije
  • Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja ( Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju
  • Rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 17. rujna 2020. do 25. rujna 2020. godine u Općini prebivališta djeteta.
Očekivani početak realizacije programa predškole je listopad 2020. ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“.

Dokumentacija uz zahtjev može poslati e-mailom na mail opcina@bebrina.hr, poštom (s tim da mora stići do 25.09.2020. godine) ili osobno u Općinu.

Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“
V.r. Anica Hemen

PRILOZI

Javni poziv PS Ostali 2020-2021

Zahtjev upis PS 2020

Skip to content