Javni poziv za zapošljavanje žena u sklopu provedbe projekta “Želim, radim, pomažem”

Sadržaj

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 03/2013), a u sklopu provedbe projekta „Želim, Radim, Pomažem“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.05.0055 u okviru programa zapošljavanja žena – Zaželi , Općinski načelnik Općine Bebrina raspisuje

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU
PROVEDBE PROJEKTA „ŽELIM, RADIM, POMAŽEM“

Cilj projekta je kroz osnaživanje i zapošljavanje žena povećati njihovu konkurentnost kao pripadnica ranjivih skupina na tržištu rada te povećati razinu socijalne uključenosti i kvalitetu života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju u Općini Bebrina.

 1. OPĆI UVJETI
  Mjesto rada: Općina Bebrina
  Broj traženih radnika: 10
  Vrsta zaposlenja: Na određeno (23 mjeseca); novootvoreni poslovi
  Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
  Smještaj: Nema smještaja
  Naknada za prijevoz: Djelomično
  Radno mjesto: Djelatnica za pomoć u kući
  Radno iskustvo: Nije važno
  Natječaj vrijedi od: 29.01.2018.
  Natječaj vrijedi do: 06.02.2018.Razina obrazovanja:

  • Bez završene osnovne škole
  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godina
  • Srednja škola 4 godine
  • Ciljane skupine su nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave u evidenciji s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.
 2. OPIS POSLOVA
  • Pomoć u dostavi namirnica
  • Pomoć u održavanju čistoće domova krajnjih korisnika
  • Pomoć pri oblačenju i svlačenju korisnika
  • Briga o higijeni
  • Pomoć u socijalnoj integraciji
  • Pomoć u posredovanju u ostvarivanju prava (dostava lijekova, plaćanje računa)
  • Pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
  • Pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
  • Ostale usluge za kojima se pojavi potreba
 3. POTREBNA DOKUMENTACIJA
  Kandidati su dužni dostaviti:

  • dokaz o stručnoj spremi (ako posjeduje)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja nakon dana objave javnog poziva za zapošljavanje)
  • pisanu prijavu
 4. NAČIN PROVJERE SPOSOBNOSTI KANDIDATA
  S kandidatima prijavljenim na javni poziv koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te
  ispunjavaju formalne uvjete javnog poziva provest će se razgovor (intervju) povjerenstva s
  kandidatima.
 5. POSLODAVAC
  Poslodavac: Općina Bebrina, Bebrina 81, 35254 Bebrina
  Pisane prijave se podnose u zatvorenoj kuverti, osobnim dolaskom ili poštom na adresu:
  OPĆINA BEBRINA,
  Bebrina 81,
  35254 Bebrina,
  S naznakom: „Za natječaj DJELATNICA ZA POMOĆ U KUĆI – ŽELIM, RADIM, POMAŽEM – NE OTVARAJ“

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

PRILOZI:

Tekst natječaja na Zavodu za zapošljavanje

Skip to content