Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Bebrina – mandatno razdoblje 2021. – 2025.

Sadržaj

Dana 15. lipnja 2021. godine održana je Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Bebrina za mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine.

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Mijo Belegić, a potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je Ivan Čondrić.

Općinski vijećnici prisegnuli su svojom čašću da će dužnost vijećnika u Općinskom vijeću obnašati savjesno i odgovorno  i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona, Statuta općine i poštivati  pravni poredak, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak općine Bebrina, Brodsko-posavske županije i Republike Hrvatske.

Općinski vijećnici u mandatnom razdoblju 2021.-2025. su Mijo Belegić, Ana Varoščić, Marijan Crnac, Darija Stvorić, Dijana Tadijanović, Igor Dikanović, Josip Šoldra, Katarina Sokolović, Danijel Lučić, Petra Šebeđak, Krešimir Filajdić, Ivan Čondrić i Darko Karamazan.

Skip to content