OBAVIJEST KANDIDATIMA O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Sadržaj

OBAVIJEST KANDIDATIMA

O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 (PISANO TESTIRANJE I USMENI RAZGOVOR)

 

Pisano testiranje za kandidate za prijam namještenika u službu u  općinu Bebrina održati će se 24. travnja 2019. godina, s početkom u 15:30 sati, u prostorijama Općine Bebrina.

Kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, ovim putem SE POZIVAJU na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, a to su:

  1. Ivica Grgašević

Nakon obavljenog pisanog testiranja Povjerenstvo će utvrditi rezultate pisanog testa. Kandidati koji ostvare najmanje 50 % od mogućeg broja bodova pristupit će razgovoru (intervjuu) koji će se održati istoga dana s početkom u 18,00 sati.

Po obavljenom razgovoru (intervjuu) Povjerenstvo će utvrditi rang-listu ukupno ostvarenih bodova kandidata koja se sastoji od bodova ostvarenih na pisanom testu i razgovoru (intervjuu).

O rezultatima prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Povjerenstvo obavještava odnosno podsjeća kandidate da su svi potrebni podaci o testiranju već ranije objavljeni na službenoj internetskoj stranici Općine Bebrina (http://www.bebrina.hr/) i na Oglasnoj ploči istoga tijela.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Bebrina, 19. travnja 2019. godine

 

POVJERENSTVO

Mijo Belegić, ing.

Skip to content