Obavijest o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u JLS

Sadržaj

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bebrina obavještava da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 28. veljače 2019. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
U skladu s navedenim Odlukama izbori za članove vijeća nacionalnih manjina na razini općine Bebrina raspisani su za ukrajinsku nacionalnu manjinu.

Liste kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina, mogu se predati izbornom povjerenstvu općine Bebrina u prostoriji općinske vijećnice u Bebrini, Bebrina 83 kako slijedi:

  • 4 i 5. travnja te 8., 9, 10. ,11. i 12. travnja 2019.od 9:00 do 15:00 sati
  • 6. i 7. travnja 2019. od 10:00 do 14:00 sati
  • 13. i 14. travnja 2019. od 9:00 do 20:00 sati
  • 15. travnja 2019. od 9:00 do 24:00 sata

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE BEBRINA

Skip to content