Objava zbirne liste i pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor Vijeća mjesnih odbora Općine Bebrina

Sadržaj

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Bebrina objavljuje zbirnu listu te pravovaljane kandidacijske liste za izbor članica/članova Vijeća mjesnih odbora Općine Bebrina.

Zbirna lista

Kandidacijska lista MO Banovci

Kandidacijska lista MO Bebrina

Kandidacijska lista MO Dubočac

Kandidacijska lista MO Stupnički Kuti

Kandidacijska lista MO Zbjeg

Skip to content