Odluka o poništenju javnog natječaja

Sadržaj

Temeljem članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08, 61/11 i 04/18) Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Oriovac donosi

ODLUKU
o poništenju Javnog natječaja

Poništava se javni natječaj, Klasa: 023-01/18-01/1, Urbroj: 2178/10-04-18-1 od 16.01.2018.godine, za prijam u službu na radno mjesto Komunalni redar, za obavljanje poslova komunalnog redarstva za općine Oriovac, Brodski Stupnik, Sibinj i Bebrina, 1 (jedan) izvršitelj/izvršiteljica na određeno radno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.
Natječaj je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Slavonski Brod i na web stranicama općina Oriovac, Brodski Stupniik, Sibinj i Bebrina.
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranicama općina Oriovac, Brodski Stupnik, Sibinj i Bebrina.

1. Odluka o poništenju natječaja

Skip to content