Održana 2. sjednica Savjeta mladih Općine Bebrina

Sadržaj

Dana 25. rujna 2018. godine Savjet mladih Općine Bebrina održao je drugu sjednicu u Općinskoj vijećnici Općine Bebrina. Članovi i njihovi zamjenici raspravljali su

o slijedećim temama:

  1. Upoznavanje članova i zamjenika članova s radom Savjeta mladih
  2. Sastavljanje Poslovnika o radu Savjeta mladih
  3. Usvajanje Poslovnika o radu Savjeta mladih
  4. Sastavljanje Programa rada Savjeta mladih
  5. Usvajanje Programa rada Savjeta mladih
  6. Sastavljanje Financijskog plana Savjeta mladih
  7. Usvajanje Financijskog plana Savjeta mladih
  8. Različito

Sve točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Skip to content