Općina Bebrina potpisala ugovor vrijedan 4.547.455,08 kuna

Sadržaj

Općinski načelnik općine Bebrina Ivan Brzić, mag.ing.silv.univ.spec. potpisao je danas 18. srpnja 2019. godine s ravnateljicom Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ugovor kojim je utvrđeno da zahtjev općine Bebrina za potporu projektu rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene, koji je prijavljen na Podmjeru 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukuturu“  pravovaljan i potpun.

Sukladno tome općini Bebrina za navedeni projekt odobrena su sredstva u iznosu od 4.547.455,08 kuna. Sredstvima će se financirati radovi na rekonstrukciji zgrade “stare Općine” u samom središtu naselja Bebrina.

Skip to content