EU projekt: Pokreni sebe u svojoj lokalnoj zajednici

Sadržaj

Bebrinska udruga mladih provodi projekt pod nazivom

POKRENI SEBE U SVOJOJ LOKALNOJ ZAJEDNICI

Opći cilj projekta je doprinijeti većoj učinkovitosti i sposobnosti OCD-a s područja LAG-a Posavina u integraciji socijalnih usluga i povećanju zapošljivosti i socijalne uključenosti mladih nezaposlenih osoba u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. Osnaženi kapaciteti OCD-a s područja LAG-a Posavina za pružanje socijalnih usluga i ojačana partnerska suradnja s lokalnim dionicima
 2. Uspostavljen sustav pružanja socijalnih usluga i podrške mladim nezaposlenim osobama s područja LAG-a Posavina

Planirani rezultati projekta:

 1. Podignuta razina znanja OCD-a za pružanje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
 2. Osnaženi materijalni kapaciteti Bebrinske udruge mladih za izvođenje edukacija
 3. Uspostavljena suradnja s lokalnim dionicima s područja LAG-a Posavina za unaprijeđivanje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici
 4. Osnovane 3 savjetodavne Info točke za pružanje socijalnih usluga u 3 OCD-a
 5. Osnaženi kapaciteti mladih nezaposlenih osoba s područja LAG-a Posavina u području „mekih“ vještina sukladno potrebama tržišta rada

Glavne aktivnosti:

  1. Edukacije za predstavnike OCD-a u pružanju socijalnih usluga (edukacija iz područja upravljanja i rukovođenja organizacijom, edukacija iz područja upravljanja ljudskim potencijalima u organizaciji, edukacija menadžment volontera)
  2. Opremanje edukativne učionice za izvođenje edukacija za mlade nezaposlene osobe s područja LAG-a Posavina
  3. Edukacija za mlade nezaposlene osobe od 18 do 30 godina s područja LAG-a Posavina u području „mekih“ vještina sukladno potrebama tržišta rada (edukacija iz područja prezentacijskih i komunikacijskih vještina, tečaj engleskog jezika i edukacija iz područja informatičkih vještna)
  4. Uspostava info točaka za pružanje socijalnih usluga
  5. Okrugli stolovi s lokalnim dionicima

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Vrijednost projekta: 533.290,00.
Partneri u projektu su Općina Bebrina i LAG Posavina.
Posrednička tijela u provedbi su Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge kao posredničko tijelo razine 1 te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kao posredničko tijelo razine 2.

Skip to content