Rekonstrukcija tri traktorska puta u šumske ceste

Sadržaj

Općina Bebrina kao investitor provodi projekt “Rekonstrukcija 3 traktorska puta u šumske ceste”.  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastruktutu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020, koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, sufinancira ovaj projekt iznosom od 7.440.000,00 kuna.

Ugovor o radova na rekonstrukciji traktorskih puteva zaključen je 6. lipnja 2019. godine. Rok za izvođenje radova je 148 dana od dana uvođenja u posao.

Radovi se izvode na tri lokacije u Kaniži, Stupničkim Kutima i Dubočcu.

Prilog:

http://europski-fondovi.eu/eafrd

 

 

 

Skip to content