Projekti i EU projekti 

EU projekt: Pokreni sebe u svojoj lokalnoj zajednici

Bebrinska udruga mladih provodi projekt pod nazivom POKRENI SEBE U SVOJOJ LOKALNOJ ZAJEDNICI Opći cilj projekta je doprinijeti većoj učinkovitosti i sposobnosti OCD-a s područja LAG-a Posavina u integraciji socijalnih usluga i povećanju zapošljivosti i socijalne uključenosti mladih nezaposlenih osoba u lokalnoj zajednici. Specifični ciljevi projekta su: Osnaženi kapaciteti OCD-a s područja LAG-a Posavina za pružanje socijalnih usluga i ojačana partnerska suradnja s lokalnim dionicima Uspostavljen sustav pružanja socijalnih usluga i podrške mladim nezaposlenim osobama s područja LAG-a Posavina Planirani rezultati projekta: Podignuta razina znanja OCD-a za pružanje socijalnih usluga…

Read More
Skip to content