Godišnji plan objave natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2020.

Općina Bebrina sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge objavljuje  godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje aktivnosti, projekta i/ili programa od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Godišnji plan objave natječaja 2020.

Skip to content