Izvješća o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2019. godinu

Izvješće za 2020. godinu – Antonija Štivić

Financijski plan Godišnji finanacijski izvještaj Godišnji program rada IZ-D Izjava o donacijama Godišnji program rada Financijski plan

Izvješće za 2020. godinu – Ružica Crnac

Potvrda o predaji polugodisnjih donacija Program rada za mandatno razdoblje Godišnji program rada za 2020. godinu

Izvješća za 2019. godinu – Antonija Štivić

Obrazac IZ-D Obrazac G-FIN-IZVJ Izjava o donacijama Donacije_polugodisnje_Štivić Antonija 1.1.2019-30.6.2019

Izvješća za 2018. godinu – Antonija Štivić

Izvješće Štivić Antonija za 2018. godine Izvješće Antonija Štivić

Općinsko vijeće općine Bebrina donosi Odluku o raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bebrina. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Općinskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora. Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i nezavisnom vijećniku pripada i pravo na naknadu razmjerno broju članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola.

Izvješće o raspodjeli sredstava političkim strankama

 

Skip to content