Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Sukladno članku 60. Zakona o pravu na pristup informacijama, Općina Bebrina objavljuje Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce

Skip to content