Javna nabava 2019. godina

Javna nabava 2021. godina

Izjava o nepostojanju sukoba interesa 1. izmjena Plana nabave za 2021. Rpt_PlanNabave za 2021

Registar sklopljenih ugovora u 2018. godini

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne Novine” 120/16) i Zakonu o pravu na pristup informacijama (pročišćeni tekst zakona “Narodne Novine” 25/13, 85/15) Općina Bebrina objavljuje Registar

Javna nabava 2018. godina

2018. godina Registar ugovora za 2018 Rpt_PlanNabave 2. IZMJENA Rpt_PlanNabave 1. IZMJENA Rpt_PlanNabave  

Registar sklopljenih ugovora u 2019

Izmjena Plana nabave za 2019

Rpt_PlanNabave eojn 2019

Rpt_PlanNabave 8 IZMJENA 1801

Skip to content