Plan prijema u službu u jedinstveni upravi odjel Općine Bebrina 2022. godina (Kratkoročni plan)

U privitku se nalazi plan prijema u službu u Jedinstveni upravi odjel Općine Bebrina za 2022 godinu.

Plan prijema u službu u 2022. godini

Skip to content