Usvojen Proračun općine Bebrina za 2019. godinu

Sadržaj

Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 16. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine usvojilo je II. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu i  Proračun za 2019. godinu u iznosu od 23.500.000,00 kuna.

Proračunom su predviđena sredstva za pripremu i provedbu projekata općine, kapitalna i investicijska ulaganja, rad organizacija civilnog društva, razvoj turizma, gradnju i održavanje komunalne infrastrukture, kulturu, zdravstvo i socijalnu skrb, te poticanje gospodarstva Općine.

Uz Proračun vijećnici su usvojili i ostale točke dnevnog reda:

  1. Prijedlog Odluke o isplati sredstava političkim strankama u 2019. godini
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize sustava civilne zaštite u 2018. godini
  3. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019-2021. godine
  4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju programa igraonice koju provodi Udruga „Bubamara“
  5. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te zakupa za ribnjake; Prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bebrina za 2018. godinu.
  6. Prijedlog Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa u 2019. godini
  7. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
  8. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
  9. Prijedlog Odluke o isplati naknade roditeljima s područja Općine Bebrina čija djeca pohađaju vrtiće
  10. Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja Općine Bebrina
Izvor fotografije:https://www.bebrina.hr/wp-admin/post-new.php
Skip to content