Obavijest o odvozu miješanog komunalnog otpada

Dana 05.08. (petak) nećemo vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada po redovnom rasporedu na području općine Bebrina.   Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada biti će 

Obavijesti

Izgrađena pješačko-biciklistička staza u Kaniži

Općina Bebrina uspješno je izgradila pješačko-biciklističku stazu u naselju Kaniža-Savska ulica, Kod projekta: KK.07.4.2.21.0003. Osnovni cilj ulaganja je kroz izgradnju biciklističko-pješačkih staza na području Općine

Obavijest o odvozu komunalnog otpada

U petak 15. srpnja 2022., tvrtka Jakob Becker d.o.o. će odvoziti glomazni otpad s područja općine Bebrina.   Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenoj općini

Skip to content