Zaposleno 8 osoba u sklopu programa javnog rada “Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava

Sadržaj

Općina Bebrina uključila se u provedbu programa javnog rada “Aktivacija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava” u cilju aktivacije osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada te nezaposlenih osoba s ugroženih područja, prevencije prirodnih katastrofa i zaštite okoliša i zaposlila 8  osoba s područja općine. Osobe su zaposlene na puno radno vrijeme u trajanju od  6 mjeseci. Tijekom tih 6 mjeseci radit će na sanaciji nerazvrstanih cesta, čišćenju drveća i niskog raslinja, saniranju divljih odlagališta otpada, održavanju poljskih puteva, pružat će pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, raditi na čišćenju i održavanju rubnih pojaseva uz javne prometnice, održavati čistim i uređivati postojeće izvore vode u šumama te ostale preventivno-uzgojne radove planirane godišnjim planovima ili planovima zaštite od požara te saniranje nerazvrstanih cesta, čijih su vlasnici i za njihovo održavanje nadležne upravo jedinice lokalne samouprave i uprave, zbog posljedica bujičnih poplava. U vremenu kada, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta poput snijega, nije moguće odrađivati poslove prvotno definirane programom javnog rada, moguće je osobe uputiti na druge društveno korisne poslove poput čišćenja snijega, dostave namirnica starijima i nemoćnima i slično.

Skip to content