PP Orahovica dobila u zakup 35ha na 50 godina

Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bebrina (u daljnjem tekstu: Odluka): 1. Odluka (KLASA: 320-01/13-04/276 URBROJ: 370-04-15-13, od 23. ožujka 2015.), kojom je dano u zakup poljoprivredno zemljište u k.o. Kuti Stupnički označeno po javnom pozivu kao 1. proizvodno-tehnološka cjelina, trgovačkom društvu […]

Skip to content