Izabrani članovi Savjeta mladih Općine Bebrina

Općinsko vijeće Općine Bebrina na svojoj 12. sjednici održanoj 16. srpnja 2018. godine potvrdilo je članove 1. Općinskog Savjeta mladih općine Bebrina. Članovi Savjeta mladih imenovani su na razdoblje od 3 godine. Kandidat: Igor Dikanović Zamjenik: Matej Ćukurin Kandidat: Krešimir Filajdić Zamjenik: Gabrijel Babaić Kandidatkinja: Magdalena Ćosić Zamjenica: Ružica Crnac       4. Kandidatkinja: Nikolina […]

Zaposleno 8 djelatnica na poslovima revitalizacije javnih površina

Općina Bebrina zaposlila je osam radnica na revitalizaciji javnih površina temeljem suglasnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Radnice će tijekom 6 mjeseci obavljati poslove uređenja nerazvrstanih cesta, kanalske mrež, održavanja poljskih puteva, sanaciji divljih odlagališta otpada te brizi o zaštiti okoliša. Posao će se obavljati na području Općine Bebrina. Prilog: Odluka o odabiru