Izabrani članovi Savjeta mladih Općine Bebrina

Sadržaj

Općinsko vijeće Općine Bebrina na svojoj 12. sjednici održanoj 16. srpnja 2018. godine potvrdilo je članove 1. Općinskog Savjeta mladih općine Bebrina. Članovi Savjeta mladih imenovani su na razdoblje od 3 godine.

  1. Kandidat: Igor Dikanović

Zamjenik: Matej Ćukurin

  1. Kandidat: Krešimir Filajdić

Zamjenik: Gabrijel Babaić

  1. Kandidatkinja: Magdalena Ćosić

Zamjenica: Ružica Crnac

      4. Kandidatkinja: Nikolina Jozić

Zamjenik: Robert Ferić

      5. Kandidat: Marko Pavković

Zamjenica: Tatjana Dikanović

      6. Kandidatkinja: Monika Stipanetić

Zamjenica: Katja Belegić

      7. Kandidatkinja: Martina Štivić

Zamjenica: Barbara Ferić

Odluka o izboru članova savjeta mladih

Skip to content