Obavijesti Općinske vijesti 

Prijedlog proračuna općine Bebrina za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Službena zabilješka o preuzimanju Prijedloga proračuna Prijedlog proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu Plan razvojnih programa za 2020. godinu Općine Bebrina     Izvor fotografije: https://www.google.com/search?q=prora%C4%8Dun&sxsrf=ACYBGNTYiOy6aaAF-YaiAFIMxyEVS2ErAQ:1573802028530&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjIwe221evlAhULy6YKHakyBVoQ_AUIEigB&biw=1920&bih=888#imgrc=jsMFiAnhItCheM:

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

Odvoz glomaznog otpada

Dana 15.11.2019. godine organiziran je odvoz glomaznog otpada na području Općine Bebrina. Građevinski otpad, opasni otpad, traktorske gume, elektronski i obični otpad ne odvozi se.   POPIS VRSTA PREDMETA KOJI SE SMATRAJU GLOMAZNIM OTPADOM (Narodne novine 79/2015) KUPAONSKA OPREMA kada (plastična, fiberstaklena, metalna i sl.) tuš kada, sauna kada za djecu kupaonski ormar i police zavjesa ili pregrada za tuš ili kadu, nosač zavjese (karniša) umivaonik toalet i bide (školjka i daska) slavina za vodu, nosač tuša, i crijevo za tuš stalak za ručnike i sl. ogledalo STVARI ZA DJECU…

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

Potpisani ugovori za sufinanciranje vlastitog udjela u energetskoj obnovi zagrada na području Općine

Opcinski načelnik Ivan Brzić potpisao je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije pet ugovora za sufinanciranje vlastitog udjela u projektima energetske obnove objekata na području općine Bebrina.  U okviru provedbe projekata, energetska obnova zgrade DVD Kaniza sufinancirat će se iznosom od 72.835, 15 kuna, zgrada Sportskog objekta na nogometnom igralištu u Šumecu iznosom od 132.701,37 kuna i zgrada Sportskog objekta u Stupničkim Kutima iznosom od 72.393,17 kuna. Za sufinanciranje vlastitog udjela u energetskoj obnovi Društvenog dom u Banovcima odobreno je 259.628,28 kuna i Društvenog doma u Dubočcu 132.664,35…

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. godine

Općinski načelnik općine Bebrina donio je Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma Općine Bebrina za razdoblje 2017.-2022. (u daljnjem tekstu: Strateški plan razvoja turizma općine Bebrina) (KLASA:350-01/19-01/11, URBROJ:2178/02-01-19-4 od 23. svibnja 2019. godine.  Prema Odluci o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strateškog plana razvoja turizma općine Bebrina postupak je provela Općina Bebrina u suradnji s Upravnim odjelom za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša Brodsko-posavske županije. Osnovni razlozi za izradu i donošenje Strateškog plana razvoja turizma općine Bebrina…

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

Obavijest o privremenom zatvaranju ceste na dionici Kaniža-Bebrina

Na zahtjev odobreno je tvrtki Strabag d.o.o. iz Zagreba privremeno zatvaranje prometa za sav promet na javnoj cesti LC 42036 u dionici od naselja Bebrina do naselja Kaniža, zbog izvođenja radova asfaltiranja kolnika u planiranom vremenu:     – 16. listopada 2019. god.(srijeda) u vremenu od 07.00 do 19.00 sati i     – 17. listopada 2019. god.(četvrtak) u vremenu od 07.00 do 19.00 sati  Prilog: Odluka o privremenom zatvaranju1510

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

Obavijest o preventivnoj deratizaciji na području Općine Bebrina

Obaviještavamo Vas da će naša tvrtka provoditi sustavnu preventivnu deratizaciju na području općine Bebrina u periodu od 16.10.2019. do 19.10.2019. Deratizacija će se provoditi sredstvima koja su dozvoljena i propisno registrirana za primjenu u Republici Hrvatskoj rješenjem Ministarstva zdravlja. (Ratimor žitni mamac, Ratimor meki mamac i Ratimor parafinski blok) Tijekom sustavne deratizacije primjenjivati ćemo standardne meke s djelatnom tvari antikoagulatom II generacije (bromadilon 0.005%) u formulacijama: rasuta meka, meki mamac, parafizirana meka ovisno o vrsti prostora u kojima se deratizacija provodi. Protuotrov je vitamin K. Mamci će se izlagati u…

Read More
Natječaji Obavijesti Općinske vijesti 

Natječaj za prijem u radni odnos odgajatelja/odgajateljice

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97,107/07 i 94/13), te  članka 50. Statuta ustanove Dječji vrtić Ivančica Oriovac Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Ivančica Oriovac“  objavljuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos radnika ODGOJITELJ/ICA ZA PROGRAM PREDŠKOLE NA ODREĐENO VRIJEME U           OPĆINI :  ORIOVAC , 1 osoba puno radno vrijeme, BRODSKI STUPNIK , 1 osoba puno radno vrijeme, SIBINJ , 1 osoba puno radno vrijeme, 1 osoba pola radnog vremena, BEBRINA , 1 osoba puno radno vrijeme, PODCRKAVLJE , 1 osoba pola radnog vremena, GARČIN…

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

Započela provedba projekta “Šumska učionica i tematsko dječje igralište”

Općina Bebrina potpisala je Ugovor o financiranju projekta „Šumska učionica i tematsko dječje igralište“. Za navedeni projekt Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju utvrdila je procjenjeni iznos potpore od 741.250,00 kuna. Projektom je planirano uređenje šumske učionice i  sjenice, postavljanje sprava za rekreaciju i edukaciju, informacijske i edukacijske ploče i tematskog dječjeg igrališta. Cilj projekta je educirati i informirati lokalno stanovništo i posjetitelje o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i sveobuhvatnom pozitivnom utjecaju na cijeli ekosustav. Edukativnim i informativnim pločama posjetiteljima će se predstaviti zajednice prisutne…

Read More