Obavijesti Općinske vijesti Poljoprivreda 

Obavijest o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

Temeljem članka 7. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 47/2019) i točke VII. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bebrina, Povjerenstvo za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države objavljuje OBAVIJEST O VREMENU I MJESTU JAVNOG OTVARANJA PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA Javno otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bebrina nakon provedenog Javnog natječaja…

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

OBAVIJEST O PRIJAVI PRIRODNE NEPOGODE

Župan Brodsko- posavske županije dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet. dana 7. kolovoza 2020. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode izazvane olujnim nevremenom, jakim vjetrom, obilnom kišom te tučom na građevinskim i infrastrukturnim objektima te poljoprivrednim usjevima na području Grada Slavonskog Broda i općinama Bebrina, Brodski Stupnik, Oriovac, Sibinj i Podcrkavlje (KLASA:320-12/20-01/14, URBROJ:2178/1-04-20-1). Nakon Županove Odluke o proglašenju prirodne nepogode, općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda dužno je postupiti sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) i Pravilniku o Registru šteta…

Read More

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU EDUKACIJE O PRIPREMI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Općina Bebrina poziva sve zainteresirane poljoprivrednike i prijavitelje na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništu Republike Hrvatske na edukaciju o natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta i dokumentaciji ponuditelja koja se prilaže prijavi na natječaj.   Edukacija će se održati u utorak,                                                                                              11…

Read More
Obavijesti Općinske vijesti Radim i pomažem 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KORISNIKA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „RADIM I POMAŽEM“

Pozivamo starije osobe (osobe u dobi od 65 godina i više) i nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć i podrška u kućanstvu da se dođu prijaviti u Općinu Bebrina, Bebrina 81 (ponijeti osobnu iskaznicu) Najkasnije do 11. kolovoza 2020. godina   Klasa: 551-01/20-01-/11 Urbroj: 2178/02-01-20/1       Prilog: Javni poziv za prijavu korisnika

Read More
Obavijesti Općinske vijesti Poljoprivreda 

Poziv za sudjelovanje u analizi tla u 2020. godini

OBAVIJEST  Općina Bebrina i Brodsko – posavska županija potpisale su sporazum o provedbi Projekta „Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima“ na području Brodsko – posavske županije u 2020. godini. Sukladno potpisanom sporazumu Projekt će se provoditi i na području općine Bebrina, a cijena jedne analize tla iznosi 390,00 kn. Sredstva za provođenje analize osigurati će se u slijedećim udjelima: Brodsko – posavska županija 50% ili 195,00 kn po uzorku Općina Bebrina 30% ili 117,00 kn po uzorku Krajnji korisnici usluge 20% ili 78,00 kn po uzorku Pozivamo sve fizičke i pravne…

Read More
Natječaji Obavijesti Općinske vijesti Radim i pomažem 

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU PROVEDBE PROJEKTA „RADIM I POMAŽEM“   

Temeljem članka 47. Statuta Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 02/2018, 18/2019, 24/2019, i „Glasnik Općine Bebrina“ broj 1/2019 i 2/2020) a u sklopu provedbe projekta „Radim i pomažem“ sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda, kodni broj: UP.02.1.1.13.0120, u okviru programa Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II, Općinski načelnik Općine Bebrina raspisuje JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U SKLOPU                      PROVEDBE…

Read More

Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija udruga od interesa za opće dobro u 2020. godini II. krug

Općina Bebrina (u daljnjem tekstu: Općina) poziva sve udruge, vjerske zajednice i ostale organizacije civilnog društva registrirane na području Općine koje svoje programe/projekte/manifestacije obavljaju na području Općine i svojim djelovanjem doprinose njezinom ugledu i prepoznatljivosti, koje su statutima programski usmjerene na rad u području koje je predmet ovog javnog natječaja da se prijave na Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Bebrina. Detalji i uvjeti Javnog natječaja, kao i popis potrebne popratne dokumentacije naveden je u tekstu javnog natječaja i uputama za prijavitelje.  Natječajna dokumentacija…

Read More
Natječaji Obavijesti Općinske vijesti 

OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Temeljem članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) objavljuje se OBAVIJEST O PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam službenika u službu na neodređeno vrijeme Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina održat će se 17. srpnja 2020.  godine,  s početkom u 15:30 sati, u prostorijama Općine Bebrina. Kandidati koji su dostavili pravodobnu i urednu prijavu sa svim potrebnim prilozima i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ovim putem SE POZIVAJU na prethodnu provjeru znanja i…

Read More
Bez kategorije Obavijesti Općinske vijesti UDRUGE 

Odluka o odobrenim sredstvima za prijavljene programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro u 2020. godini

Općinski načelnik općine Bebrina donio je nakon završenog postupka pregleda i ocjene prijavljenih programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro u 2020. godini Odluku o odobrenim sredstvima (KLASA:402-03/20-01/34, URBROJ:2178/02-01-20-21 od 24. lipnja )kojom je za prijavljene programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro u 2020. godini odobreno ukupno 140.000,00 kuna. Popis udruga, vjerskih zajednica i ostalih organizacija civilnog društva kojima su odobrena sredstva sastavni su dio Odluke i nalaze se u prilogu. Prilog: Odluka o odobrenim sredstvima za prijavljene programe, projekte, manifestacije od interesa za opće dobro u 2020. godini

Read More
Obavijesti Općinske vijesti 

Obavijest kupcima električne energije

OBAVIJEST KUPCIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE Zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju dana 8.6.2020. PONEDJELJAK biti će obustavljena isporuka električne energije kupcima u naselju BEBRINA od kbr. 3 do 97 i od kbr. 2 do 108 u planiranom vremenu od 07:00 do 08:00  sati i 10.6.2020. SRIJEDA u naselju BEBRINA od kbr. 3 do 97 i od kbr. 2 do 108 u planiranom vremenu od 07:00 do 08:00  sati. NAPOMENA:      U slučaju ranijeg završetka radova, očekuje se ponovno uključenje napajanja, prije navedenog termina !  U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika radovi će biti…

Read More