Obavijesti

Obavijest o odvozu miješanog komunalnog otpada

Jakob Becker d.o.o. obavještava korisnike da na dan 25.12.2020. (Božić) neće vršiti odvoz miješanog komunalnog otpada i korisnog otpada (papir, plastika i staklo). Isti ćemo

Skip to content