Troškovi ogrijeva za 2018. godinu

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13., 52/14., 99/15, 52/16., 16/17. i 130/17) i Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske županije i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini, jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji […]

Skip to content