Troškovi ogrijeva za 2018. godinu

Sadržaj

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13., 52/14., 99/15, 52/16., 16/17. i 130/17) i Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb Brodsko-posavske županije i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini, jedinica lokalne samouprave podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva nadležnoj jedinici regionalne samouprave.

Općina Bebrina poziva sve korisnike prava na troškove ogrijeva u 2018. godini da se jave u Općinu u cilju prikupljana potrebnih podataka, izjava korisnika da se griju na drva i privole za korištenje osobnih podataka. Uz zahtjev su potrebni slijedeći podaci za svakog korisnika:

  • ime i prezime
  • adresa stanovanja
  • osobni identifikacijski broj OIB
  • KLASA, URBROJ i datum (UP/I) Rješenja o zajamčenoj minimalnoj naknadi korisnika izdanog od nadležnog centra za socijalnu skrb

Prilog:

Uputa BPŽ za ogrijev u 2018. godini

Izvor fotografije: https://www.google.hr/search?q=ogrijev&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwij74Gb8sjcAhUIjqQKHW9zCA0Q_AUICigB&biw=1920&bih=947#imgrc=DMS9bTfGDyCITM:
Skip to content