Obavijest o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

Temeljem članka 7. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 47/2019) i točke VII. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bebrina, Povjerenstvo za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države objavljuje OBAVIJEST O VREMENU I […]

Skip to content