Obavijest o vremenu i mjestu javnog otvaranja ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta

Sadržaj

Temeljem članka 7. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 47/2019) i točke VII. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bebrina, Povjerenstvo za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države objavljuje

OBAVIJEST

O VREMENU I MJESTU JAVNOG OTVARANJA PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Javno otvaranju ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bebrina nakon provedenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bebrina (KLASA:021-05/20-01/35, URBROJ:2178/02-03-20-2) održat će se

u ponedjeljak, 7. rujna 2020. godine

s početkom u 10,00 sati

u prostorijama Društvenog doma u Kaniži,

Kaniža 117, 35 254 Bebrina

 

Svi prisutni  moraju pridržavati epidemioloških mjera Stožera civilne zaštite RH propisanih u svrhu sprječavanja širenja zaraze  koronavirusom.

 

Povjerenstvo za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države

 

 Prilog:

Obavijest o javnom otvaranju ponuda za zakup

 

Skip to content