JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU NAKNADE ZA STUDENTE

Općinsko vijeće općine Bebrina usvojilo je Odluku o isplati novčane naknade studentima s područja općine Bebrina kojom se odobrava isplata novčane naknade redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Bebrina. Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Bebrina. Novčana naknada iznosi 1.000,00 kuna i isplaćuje se jednom […]

Skip to content