JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU NAKNADE ZA STUDENTE

Sadržaj

Općinsko vijeće općine Bebrina usvojilo je Odluku o isplati novčane naknade studentima s područja općine Bebrina kojom se odobrava isplata novčane naknade redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Bebrina. Sredstva za ostvarivanje prava iz ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Bebrina.

Novčana naknada iznosi 1.000,00 kuna i isplaćuje se jednom tijekom akademske godine 2020./2021.

Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev studenta. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bebrina neposredno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga.  U zahtjevu je podnositelj dužan navesti podatke o studentu i oznaku upisane akademske godine.

 

Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje traženog prava i to:

  • kopiju osobne iskaznice,
  • kopiju tekućeg računa ili žiro na koji će se isplatiti naknada,
  • potvrdu fakulteta o statusu studenta,

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. prosinca 2020. godine. 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Brzić, mag. ing. silv. univ. spec.

PRILOZI

Javni poziv za poziv za studente

1. Zahtjev za naknadu studentima

Skip to content