OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

Temeljem članka 19., a u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 6l/ll, 04/18 i 112/19), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina raspisuje OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA u Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, na radno […]

Skip to content