OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA

Sadržaj

Temeljem članka 19., a u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 6l/ll, 04/18 i 112/19), Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina raspisuje OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA u Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, na radno mjesto I. KOMUNALNI DJELATNIK- ostala radna mjesta za koja je kao uvjet propisana niža stručna sprema ili osnovna škola – 3 izvršitelja/ice na odredeno vrijeme do najduže 6 mjeseci uz obvezni probni rad od 2 mjeseca

 

PRILOZI

Oglas za prijem u službu namještenika

Opis poslova i podaci o plaći

Skip to content