Izmjena rasporeda usluge odvoza miješanog komunalnog i korisnog otpada

ODVOZ MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 03. rujan 2021 17. rujan 2021 01. listopad 2021 15. listopad 2021 29. listopad 2021 12. studeni 2021 26. studeni 2021 10. prosinac 2021 24. prosinac 2021 ODVOZ KORISNOG OTPADA (papir, plastika i staklo) 17. rujan 2021 15. listopad 2021 26. studeni 2021 10. prosinac 2021

Skip to content