Izmjena rasporeda usluge odvoza miješanog komunalnog i korisnog otpada

Sadržaj

ODVOZ MJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

03. rujan 2021
17. rujan 2021

01. listopad 2021
15. listopad 2021
29. listopad 2021

12. studeni 2021
26. studeni 2021

10. prosinac 2021
24. prosinac 2021

ODVOZ KORISNOG OTPADA (papir, plastika i staklo)

17. rujan 2021
15. listopad 2021
26. studeni 2021
10. prosinac 2021

Skip to content