Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu naknade studentima

Općinsko vijeće općine Bebrina usvojilo je Odluku o isplati novčane naknade studentima s područja općine Bebrina kojom se odobrava isplata novčane naknade redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Bebrina. Novčana naknada iznosi 1.000,00 kuna i isplaćuje se jednom tijekom akademske godine 2021./2022. Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se […]

Skip to content