Javni poziv za podnošenje zahtjeva za isplatu naknade studentima

Sadržaj

Općinsko vijeće općine Bebrina usvojilo je Odluku o isplati novčane naknade studentima s područja općine Bebrina kojom se odobrava isplata novčane naknade redovnim i izvanrednim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Bebrina.

Novčana naknada iznosi 1.000,00 kuna i isplaćuje se jednom tijekom akademske godine 2021./2022.

Postupak za ostvarivanje prava iz ove Odluke pokreće se na zahtjev studenta. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravom odjelu Općine Bebrina neposredno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga.

U zahtjevi, podnositelj je dužan navesti podatke o studentu i oznaku upisane akademske godine.

Uz zahtjev, podnositelj je dužan dostaviti potrebnu dokumentaciju, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje traženog prava i to:

  1. kopiju osobne iskaznice
  2. kopiju tekućeg računa ili žiro računa na koji će se isplatiti naknada
  3. potvrdu fakulteta o statusu studenta

Rok za podnošenje zahtjeva je 15. prosinca 2021. godine.

Zahtjev za naknadu studentima

Javni natječaj

 

Skip to content