ISPLAĆENE NAKNADE STUDENTIMA NA PODRUČJU OPĆINE BEBRINA

Općina Bebrina je nakon provedenog javnog poziva isplatila ukupno 39.000,00 kuna naknade redovnim i izvanredovnim studentima. Na javni poziv uredne zahtjeve podnijelo je 39 studenata različitih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Navedenom naknadom općina u skladu s Programom javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, religiji i sportu pruža podršku vrijednim studentima, te na taj način potiče visokoškolsko obrazovanje.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svome području. Člankom 66. stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s zainteresiranom javnošću u trajanju od […]

OBAVIJEST SUDIONICIMA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Općina Bebrina obavještava fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bebrina od 22. srpnja 2020. godine da će se ponovno obaviti postupak pozivanja ponuditelja na davanje pisanih izjava koje čestice prihvaćaju a od kojih odustaju ukoliko su na javnom natječaju izabrani na više proizvodno-tehnoloških cjelina […]

Skip to content