Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Sadržaj

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svome području.

Člankom 66. stavkom 4. istog Zakona propisana je provedba prethodnog savjetovanja s zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću traje do 26. siječnja 2022. godine.

Sukladno navedenom u nastavku se nalazi nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bebrina zajedno s Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Bebrina

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Obrazac za javno savjetovanje Općina Bebrina

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bebrina

Skip to content