POZIV UDRUGAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE SU TIJEKOM 2021. GODINE OSTVARILE PRAVO NA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA

Općina Bebrina poziva organizacije civilnog društva, udruge i vjerske zajednice koje su u 2021. godini temeljem Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna općine Bebrina u 2021. godini ostvarile pravo na financiranje programa, projekata i manifestacija u 2021. godini da do 11. veljače 2022. godine dostave popunjene obrasce opisnog i […]

POZIV UDRUGAMA KOJE KORISTE SPORTSKE GRAĐEVINE U VLASNIŠTVU OPĆINE BEBRINA

Općina Bebrina poziva sportske organizacije koje su sklopile ugovore o upravljanju i korištenju sportskih građevina u vlasništvu općine Bebrina da sukladno članku 4. predmetnih ugovora i članku 14. Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Bebrina („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 25/2017 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 7/2020) dostave uredno popunjena […]

Skip to content