POZIV UDRUGAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE SU TIJEKOM 2021. GODINE OSTVARILE PRAVO NA FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA OPĆINE BEBRINA

Sadržaj

Općina Bebrina poziva organizacije civilnog društva, udruge i vjerske zajednice koje su u 2021. godini temeljem Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna općine Bebrina u 2021. godini ostvarile pravo na financiranje programa, projekata i manifestacija u 2021. godini da do 11. veljače 2022. godine dostave popunjene obrasce opisnog i financijskog izvješća koji su u prilogu.

Navedenim obrascima potrebno je priložiti dokaze o utrošenim sredstvima.

Namjensko korištenje dodijeljenih financijskih sredstava se dokazuje sljedećom dokumentacijom:

  • Za kartična plaćanja: preslike računa (R1), pripadajući bankovni izvod
  • Za gotovinska plaćanja: preslike računa (R1), preslike isplatnica iz blagajne
  • Za naknade za poslove izvršene po ugovorima o djelu/honoraru: JOPPD obrasci, bankovni izvod
  • Za putne troškove: preslike putnih naloga, dokazi o isplati troškova (bankovni izvodi ili isplatnice, JOPPD obrasci)

PRILOZI

Obrazac financijskog izvješća za 2021. godinu

Obrazac opisnog izvješća za 2021. godinu

Skip to content