Postupak u slučaju smrtnog slučaja

POSTUPAK U SLUČAJU SMRTNOG SLUČAJA   Smrtni slučaj u stanu ili kući Kada se dogodi smrtni slučaj u stanu ili kući, potrebno ga je prijaviti u što kraćem roku i bez odgađanja. Smrt su dužne prijaviti osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi, a ako takvih nema svaka osoba koja za nju […]

Oglas za prijem namještenika u službu u jedinstveni upravni odjel općine Bebrina.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina temeljem članka 19., a u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 6l/ll, 04/18 i 112/19), raspisuje oglas za prijem namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina u 2022. godini radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, […]

Skip to content