Oglas za prijem namještenika u službu u jedinstveni upravni odjel općine Bebrina.

Sadržaj

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bebrina temeljem članka 19., a u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 6l/ll, 04/18 i 112/19), raspisuje oglas za prijem namještenika u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Bebrina u 2022. godini radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, na radno mjesto – Ostala radna mjesta za koja je kao uvjet propisana niža stručna sprema ili osnovna škola – komunalni djelatnik, 3 izvršitelja/ice na određeno vrijeme do 6 mjeseci uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.


Uvjeti za prijem u službu i obvezni sadržaj prijave navedeni su u oglasu koji je u prilogu. Oglas je otvoren osam dana od dana objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, do 25. ožujka 2022. godine.

 

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme.

Opis poslova i podaci o plaći.

Skip to content